ახალი
  • ახალი
  • ფასდაკლება
  • პროდუქტები

მცენარის განათება

ზრდის შუქი არის ელექტრო განათება, რომელიც ეხმარება მცენარეებს ზრდაში.

ზრდის ნათურები ცდილობენ უზრუნველყონ მზის მსგავსი სინათლის სპექტრი, ან უზრუნველყონ სპექტრი, რომელიც უფრო მეტად მორგებულია კულტივირებული მცენარეების საჭიროებებზე.

გარე პირობების მიბაძვა ხდება სხვადასხვა ფერის ტემპერატურით და სპექტრული გამომავალი შუქიდან, ისევე როგორც ნათურების ინტენსივობის ცვალებადობით.

კულტივირებული მცენარის სახეობიდან გამომდინარე, გამოსაყენებლად სასურველია გაშენების ეტაპი (მაგ. გაღივება/ვეგეტატიური ფაზა ან ყვავილობის/ნაყოფიერების ფაზა) და მცენარეებისთვის საჭირო პერიოდი, სპექტრის სპეციფიკური დიაპაზონი, მანათობელი ეფექტურობა და ფერის ტემპერატურა.